На 27.11.2018 г. Националният център за рехабилитация на слепи съвместно с партньорите си от Фондация „Национална мрежа сърце за сърце“ проведоха безплатно профилактично измерване на кръвна захар и кръвно налягане на лица със зрителни затруднения, страдащи от съпътстващо диабетно заболяване, или намиращи се в риск от такова. Експертите от партньорските организации, освен измерване и регистриране на резултатите, ги анализираха с всяко едно изследвано лице във връзка с историята на неговото заболяване и предишни подобни скрининги, предписани лекарства, начин на живот и рискови фактори за отключване на диабет – наднормено тегло, обездвижване, високо кръвно налягане.

Изследваните лица получиха ценни съвети за подобряване качеството си на живот и последваща профилактика на здравословното състояние. От извършените измервания не се регистрираха новооткрити случаи на повишена кръвна захар и/или артериално кръвно налягане, което показва една добра връзка и проследяемост на здравния статус от страна на здравноосигурените лица и техните общопрактикуващи лекари. От друга страна обаче се установи, че 99% от изследваните лица страдат от повишено кръвно налягане, което допълнително следва да алармира както тях, така и обществото като цяло, че следва да се вземат мерки в посока на по-здравословен начин на живот.

Част от присъстващите на срещатаНа 17.10.2018 г. в Националния център за рехабилитация на слепи - гр. Пловдив се проведе представянето на устройството за изкуствено зрение, предназначено за незрящи или хора с частично зрение OrCam MyEye 2.0. От страна на израелската фирма производител OrCam основен презентатор беше г-н Irie Meltzer, а от българска страна в превода помагаше г-н Явор Божинов.

Това е едно миниатюрно устройство с размерите на показалец, което обаче позволява четенето на всякакъв текст от различни повърхности, разпознаване на лица в реално време, идентифициране на продукти, банкноти, кредитни карти и други. Леката и удобна камера се прикрепва магнитно към рамките на очила, има добавени LED светлини за работа на тъмно и миниатюрен говорител. Лесно се управлява с помощта на прости жестове с ръка. Може да запомня в себе си до 2 милиона баркода - всички, които са регистрирани в България и до 100 лица и 200 обекта.

Г-н Мелтцер демонстрира работа с устройствотоПрезентацията предизвика голям интерес и имаше гости от Габрово, Дряново и от други места. След краткото представяне всеки, който пожела имаше възможност да изпробва възможностите на устройството. 

От фирмата обявиха, че работят усилено за подобряване и усъвършенстване на възможностите на продукта и всички ние очакваме той по-бързо да достигне до потребителите.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.07.2018 г. - 31.09.2018 г.

Приложение 2 Приложение 2а  

От 1 август 2018 г. НЦРС стартира проект за подпомагане на интегрираните зрително затруднени ученици и зрително затруднени студенти, като се улесни тяхната работа с книги, помагала, учебници и др. учебни материали.

Проектът се финансира от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, и е на стойност 19 509,37 лв.

По проекта са закупени и функционират 2 преносими четящи устройства Pearl Open Book и два лаптопа. Закупен е и увеличител Topaz PHD за потребителите с остатъчно зрение, както и принтер за отпечатване на необходимите материали.

Със закупената техника в НЦРС е обособен Ресурсен център, в който интегрираните зрително затруднени ученици и студенти могат да сканират учебниците си и да ги ползват в дигитален формат.

Към Ресурсния център работи специалист, подготвен да подпомага, обучава и информира потребителите за работа с предоставените средства.

Предстои да бъде проведен семинар-обучение на зрително затруднени ученици и студенти за самостоятелна работа с техническите средства.

На 17 септември 2018 г. започва есенният курс по начална компютърна грамотност. В него обучаемите ще направят първите си стъпки в света на компютрите, ще открият безкрайните информационни, музикални и комуникационни възможности на дигиталната ера. Постепенно, с първоначалното запознаване с компютъра, клавишите и клавишните комбинации за управлението му и програмите за говор курсистите ще навлязат все по-навътре и все по-умело ще боравят с техниката.

Работата с файлове и папки, запознаването с логиката в разполагането на данните, възможностите за преименуване, преместване, копиране или изтриване - всичко това те ще научат в първите две седмици на курса. Следващите дни са предназначени за запознаването с отделните програми, засегнати в курса - за прослушване на музикални файлове - Winamp, за прочитане на текст или книга - Balabolka, за пускане на видеофилми и прослушване на субтитрите към тях - KMPlayer. Продължаваме с WinWord - най-популярната програма за писане и обработка на текст, Mozilla Thunderburd - е-мейл клиент за управление на електронната поща, Mozilla Firefox - за разглеждане и ровене в интернет иза намиране на подходящо съдържание, съобразено с нашите вкусове или търсения. 

Накрая курсът ще завърши със запознаване със Skype - програма за мигновени съобщения или за безплатни разговори.