Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2020 г. - 30.03.2020 г.

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3

 Стойте си вкъщи. Не излизайте от домовете си, освен ако спешно не Ви се налага!

  1. Следвайте следните правила за дезинфекция, за да избегнете разпространението на вируса:

! Мийте ръцете си често и обилно със сапун и вода. Ако сапун и вода не са налични, можете да използвате и дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60% алкохол. Нещо, което е много важно – вземете един пласт хартия и с него спрете водата, за да не пипате повърхността, която сте пипали с мръсни ръце.

! Дезинфекцирайте всички предмети, които пипате.

!  Пазете очите, носа и устата си, за да избегнете заразяване. Маските за лице помагат да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекция от онези, които са болни към други около тях.

  1. Не планирайте и не предприемайте пътувания в страната и зад граница, ако това не е жизнено необходимо. Където и да пътувате, трябва да прилагате общи правила за хигиена на ръцете и хигиена на храните.
  2. В случаите на хронично заболяване и/или ако се почувствате неразположени – обадете се на личния си лекар.

! Срокът на рецептите се удължава с месец с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети.

! Утвърдените протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, се удължават служебно за срок от един месец, считано от датата, до която са валидни. Хартиените протоколи не се презаверяват.

 На 27 февруари в Културен център Тракарт, гр. Пловдив, се проведе втората част на обучението за обучители по проект VIVIEN за предотвратяване на полово базирано насилие и подпомагане на жертвите от него. Участници бяха представители на НЦРС, гр. Пловдив, Фондация „Очи на четири лапи“, Университета в гр. Парма, Италия, Университета по приложни науки в Сатакунта, Финландия, организацията BABE от Хърватия. В рамките на обучението бяха представени партньорските организации, техните практики и модели за превенция и справяне с насилието над жени, законодателството в различните държави по отношение насилието, базирано на пола и сексуалната ориентация, както и се проведоха упражнения за увеличаване на емпатията и повишаване разбирането на емоциите.

 В седмицата между 18 и 22 ноември, 2019 г. в гр. София се проведе вторият международен семинар по проект V.I.V.A. по програма Erasmus +. Проектът е насочен към развиване на предприемаческа култура, знания и поведение у млади лица със зрителни затруднения и включва партньорски организации от България, Гърция, Исландия, Италия, Белгия и Румъния. В семинара участваха множество представители на целевата група, които в рамките на различни интерактивни уъркшопове получиха възможността да изградят и подобрят своята увереност и мотивация за кариерно развитие, както и да идентифицират възможности за инициативи в сферата на социалното предприемачество, придружени от практически умения.

На 4. 12.2019 г. в арт-галерията по проект „Разширяване дейността на Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа към НЦРС – Пловдив“ се проведе за втори път социалният експеримент „Кафе на тъмно“. И този път събитието предизвика интерес сред посетителите. Гостите на галерията имаха възможността да сложат черни очила, симулиращи тотална слепота, като по този начин изпитаха за кратко какво е да си незрящ. След което, съпътствани от асистент, изпиха по чаша кафе и се подкрепиха с дребни сладки, докато обсъждаха проблемите на зрително затруднените хора и предизвикателствата в ежедневието им. Участниците изразиха чувствата и впечатленията си в тетрадката за впечатления. Те бяха изненадани от това как се променят възприятията им, когато зрението липсва.