Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Приложение 2 Приложение 2а  

На 14.02.2019 г. по настояване на Национално представителните организации на и за хора с увреждания се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

На нея присъстваха Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България, Веска Събева - председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика.

На 12.02.2019 г. се проведе среща на Министъра на здравеопазването и експерти на ведомството с Омбудсмана на РБългария, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на Националните граждански инициативи: „Системата ни убива всички“ и „Системата ни убива“, представител на СЗО за България.

Присъстващите в конструктивен диалог разгледаха анализите на участниците в дискусията, базиращи се на предоставената информация от Министерството на здравеопазването за лицата, преминали през системата на ТЕЛК след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018 г.

Предложението за Наредба за медицинската експертиза и шестмесечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК можете да прочетете тук.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

Приложение 2 Приложение 2а  

И малките лесно се справят с техниката На 3 декември 2018 г. - Международния ден на хората с увреждания - НЦРС съвместно с партньорите си от EVN България проведе обучение в рамките на проект „Разкриване на ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на зрително затруднени ученици“, финансиран от EVN по Програма EVN за България. Обучението се проведе под формата на семинар, воден от двама лектора, последван от демонстриране на практика на възможностите на сканиращата камера, закупена в рамките на проекта.

Семинарът беше посрещнат с голям интерес от страна на участниците – зрително затруднени ученици и техните семейства, зрително затруднени студенти, професионалисти, работещи със зрително затруднени лица. Експертите от НЦРС нагледно показаха как се работи с устройството, възможностите му за сканиране, съхраняване и възпроизвеждане на текст в различни формати – текстови и аудио файлове, подходящи за повторно прослушване, съхраняване, редактиране.

Лекторите компетентно разясняват  Отчетен беше голям интерес