Докторите препоръчват на хората да прилагат правилото „20-20-20“, за да предпазят зрението си, което страда от увеличеното време, което прекарваме пред екраните на електронните устройства у дома вследствие на противоепидемиoлогичните мерки. Правилото гласи да се фокусираме върху обект на разстояние 20 фута (6 метра) за 20 секунди на всеки 20 минути, които прекарваме пред екрана на някое устройство.

От 15 до 21 февруари 2021 г. В НЦРС се проведе курс за професионална квалификация „Инструктор по ориентиране и мобилност“, професия „Сътрудник социални дейности“. Курсът е по заявка на работодател – фондация „Очи на четири лапи“. Курсистите бяха обучени в базови професионални знания и умения за мотивиране на зрително затруднени лица при обучение по ориентиране и мобилност, диагностично оценяване, придвижване с придружител, техники на белия бастун, разучаване на маршрут, ползване на различни превозни средства с и без придружител и др. След успешното завършване на обучението курсистите получиха Удостоверение за професионално обучение за започване на работа по професия „Сътрудник социални дейности“.

Браузърите Safari и Firefox по подразбиране предлагат режим на четене. Той се използва за преглеждане на уеб сайтовете без каквито и да било отвличащи фактори, като например твърде досадна реклама и различни изскачащи прозорци за навигация. Само с един клик върху тази иконка и вече нищо не ви отвлича вниманието от съдържанието, което сте си избрали да разглеждате. В браузъра Chrome е вградена аналогична възможност и тук ще покажем как тя може да бъде активирана.

На 2.2.2021 г. в онлайн среда представител на НЦРС взе участие в първата от двете планирани работни срещи  по инициативата Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe. С призива „Да преодолеем цифровото разделение в Централна и Източна Европа“ Google отвори покана за кандидатстване с проекти на граждански организации, бизнес и академични институции от Централна и Източна Европа. Общо 2 милиона евро безвъзмездни средства ще бъдат предоставени в подкрепа на проекти, които поставят цифровото приобщаване в основата на икономическото възстановяване. С проекти за финансиране могат да кандидатстват организации от: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. На работната среща взеха участие над 450 участника от поканените държави, а втората такава среща ще се състои на 23.2.2021 г.

Вероника Кертикова-Тъпчева

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2020 г. - 30.12.2020 г.

Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3