НЦРС отбеляза Международният ден на белия бастун (15-ти октомври) с провеждането на Ден на отворените врати. Центърът беше посетен от Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, Изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане" Румяна Петкова, кандидата на ГЕРБ за кмет на Пловдив Здравко Димитров, кмета на район Източен в гр. Пловдив Николай Чунчуков, председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, журналисти от различни национални и местни медии.

Посетителите бяха запознати с историята, структурата, дейността и предоставяните услуги от страна на НЦРС и разгледаха материалната база, срещнаха се с различни клиенти и ползватели на Центъра. Посетиха и наблюдаваха занятия по Готварство, Зрителна рехабилитация, Полезни умения, Ориентиране и мобилност, Арт-терапия, професионално обучение в Масаж, спортни занимания, диагностика на детското зрение с апарат от последно поколение, Брайлово ограмотяване и отпечатване. Запознаха се с незрящи творци, художници, спортисти, деца и възрастни, чуха техните наболели проблеми и се ангажираха с подкрепа и съдействие за тяхната и на Центъра кауза.

На 30.9. и 1.10.2019 г. в хотел "Кендрос", гр. Пловдив се проведе двудневен обучителен семинар с ресурсни сътрудници на НЦРС на тема „Основна рехабилитация на зрително затруднени лица“  в рамките на проект „Разширяване дейността на Център ВИП към НЦРС – Пловдив“. В него взеха участие над 30 участника от цялата страна – ресурсни сътрудници на НЦРС. Сред разглежданите теми бяха предоставяните в НЦРС услуги по Ориентиране и мобилност, Полезни умения, Брайлова грамотност, Информационни технологии, Зрителна рехабилитация, Професионално обучение и Обучение по активно поведение на пазара на труда. Присъстващите с интерес откликнаха на представените теми, като се включиха в ползотворна дискусия с експертите на Центъра.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г.

Приложение 2 Приложение 2а  

На 26.9.2019 г. в Културен център Тракарт в подлез Археологически в гр. Пловдив се проведе Обучителен семинар за музейни работници и галеристи на тема „Достъпът на зрителни затруднени лица до историческо и културно наследство“, организиран от НЦРС и Тракарт в рамките на проект BG05М9ОР001-2.011-0001 “Разширяване дейността на Център ВИП към НЦРС – Пловдив”

На семинара присъстваха представители на Етнографския музей в гр. Пловдив, Културен център Тракарт, Асоциацията на екскурзоводите, Регионален исторически музей в гр. Пловдив и Археологически комплекс Малка раннохристиянска базилика.

На 19 септември 2019г. от 18:30ч. в пространството на Приключенски център Младежки хълм в Пловдив, ще бъде представен проект Позитив.

Проектът представя няколко профила на хора с нарушено зрение под формата на аудио визуални инсталации.

Идеята на „Позитив“ е със съвременни артистични средства да се отрази тази група от хора, в реалният им образ – откровен и непринуден, с техните положителни страни, умения и опит.
Артистичните компоненти са замислени така, че хора със зрителни увреждания да вземат участие в процеса на създаването им. В процеса се включиха: Галина Кръстева, Светослав Цветков, Панчо Карамански и Богомил Кърков.

Един от акцентите на проекта е звуковата инсталация, свързана с ехолокацията. Създадена е под формата на игра и има експериментален характер. Тя може да бъде видяна и изпробвана от 19 до 24 септември в Приключенски център Младежки хълм, Пловдив. От 25-ти ще бъде позиционирана в Национален Център за рехабилитация на слепи, Пловдив, където ще бъде и официалната презентация.