Участниците в срещата обсъждат проекта14 участника от всички 6 страни, партньори в проекта, започнаха 5-тата поредна среща по проекта T4VIS-In3D. Срещата се проведе в периода между 8-10 ноември 2022 г. във Валядолид, Испания. Фондация ASPAYM беше домакин на срещата. Обект на срещата беше дискусия по резултатите от всички предишни обучителни срещи. Резултатите от всички срещи изискваха някои подобрения, добавиха се и нови обучителни материали. 

През втория ден се обсъждаха идеи за продължаването на повечето дейности по проекта след неговото приключване.

Момент от състезаниетоНа 29 Октомври 2022 година в НЦРС се проведе среща между спортисти от спортен клуб за инвалиди „Траки“ и ОСКСГ „Марица“ - гр. Пловдив. Събитието бе уважено от изпълителният директор на АХУ за Пловдив господин Георги Йорданов.

След запознаването спортистите седнаха на масите да премерят сили по спортна табла и така наричаната сред хората „Бридж-белот“. Най-добър със заровете беше Борис Костадинов. На ниво се представиха и табладжиите на „Марица“ Събка Димитрова и Данаил Караджов. На карти, водения от Лидия Августинова отбор на „Траки“ с помощта на членове от „Марица“ взе и двете победи.

След състезанието всички бяха доволни от проведеното мероприятие и изказаха своето желание това да продължи и занапред, както на клубно, така и на организационно ниво.

Участниците в семинараНа 26 и 27 септември 2022 г. в гр. Дряново Националният център за рехабилитация на слепи и Съюзът на слепите в България организираха и проведоха информационен обучителен семинар, насочен към промените в нормативната база, регламентираща социалните услуги. В обучението взеха участие ръководители и специалисти от Центровете за социална рехабилитация и интеграция в Перник, Габрово, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Кърджали и НЦРС. Лектори на семинара бяха представители на Агенцията за качество на социалните услуги - Надя Джунова - началник на отдел "Южен централен"в дирекция "Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги" и Христина Пантева - началник на отдел "Североизточен" в същата дирекция. Лекторите предоставиха актуална информация относно различни текстове от Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Наредбата за качеството на социалните услуги и други. Отделено беше и достатъчно време за отговор и обсъждане на многобройните възникнали въпроси от страна на аудиторията по отношение практическите аспекти на обсъжданите теми.

Децата са щастливи!Националният център за рехабилитация на слепи, съвместно с трите пловдивски Лайънс клуба – "Пловдив-Филипополис“, "Пловдив", "Евридика", стартира петото издание на кампанията „Весели очички“ в детските градини в града. В нейните рамки се осъществяват профилактични прегледи на функционалното зрение на децата от подготвителните групи на детските заведения. Изследването се осъществява под формата на игра, като посредством звук и картина се ангажира зрението на детето, което автоматично се анализира от специален апарат, който проверява роговицата на очите, регистрира дали има данни за далекогледство и късогледство, сравнява размерите на зеницата на двете очи. Целта е профилактика на детското зрение, като специално обучен специалист отбелязва и интерепретира получените резултати. Към родителите на децата, при които е установено отклонение от зрителните норми, се отправят препоръки и насоки за последваща консултация с офталмолог.

Работен момент от конференциятаОт 27 до 30 септември 2022 г. в хотел "Поп Харитон", гр. Дряново се проведе Третата национална конференция по ориентиране и мобилност с научен ръководител проф. дпн Владимир Радулов. Организатори на събитието бяха Съюз на слепите в България, "Национален център за рехабилитация на слепи“ - гр. Пловдив и Българската асоциация за зрително затруднени деца - гр. София.

Участие във форума взеха представители на:

  • Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от градовете София, Пловдив, Бургас, Сливен, Хасково, Пазарджик, Кърджали, Враца, Монтана, Шумен, Ловеч, Габрово, Търговище и Силистра.
  • Специалните училища за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна и "Луи Брайл" - София.
  • Центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица със сензорни, физически и множество увреждания от градовете София, Перник, Габрово, Русе, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Кърджали.
  • Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" - София.
  • Фондация "Очи на четири лапи" - София.