ППРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Дейностите по предпрофесионалната рехабилитация са насочени към възстановяване на трудовите функции на личността, повишаване и надграждане на професионалните умения с цел подготовка за професионална реализация. Основни дейности по предпрофесионална рехабилитация засега са:

Компютърна грамотност Компютърна грамотност
Обучение по Европейската сертификационна програма ECDL Обучение по Европейската сертификационна програма ECDL
Социално включване и професионална реализация Социално включване и професионална реализация

Необходими документи за включване в професионална рехабилитация:

  • Копие на експертно решение от ТЕЛК;

  • Копие на документ за самоличност;

  • Медицинско удостоверение от личния лекар;

  • Копие от документ за завършена степен на образование;

  • Декларация за размера на получаваната пенсия;

 

последна актуализация 22.01.13