ОСНОВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Полезни умения Готварство Ориентиране и мобилност
Полезни умения Готварство Ориентиране и мобилност
Зрителна рехабилитация Физическа култура Брайл
Зрителна рехабилитация Физическа култура Брайл
Комуникация  и достъп до информация свободно време, отдих и развлечения
Комуникация и достъп до информация Занимателна терапия отдих и развлечения Арт-терапия
Сертифициране на мобилни умения Работа с близките на ползвателите  
Сертифициране на мобилни умения Рабоста с близките на ползвателите  

 

Необходими документи за включване в основна рехабилитация:

  • Копие на експертно решение от ТЕЛК;

  • Копие на документ за самоличност;

  • Медицинско удостоверение от личния лекар;

  • Декларация за размера на получаваната пенсия;

последна актуализация 23.01.13